Skillnaden mellan en medicinsk syrgaskoncentrator och en hushållssyrekoncentrator

Det finns många skillnader mellan medicinska syrgaskoncentratorer och hushållssyrekoncentratorer.Deras effektivitet och tillämpliga grupper är olika.Låt Zhejiang Weijian Medical Technology Co., Ltd introducera skillnaden mellan den medicinska syrgasgeneratorn och hushållssyregeneratorn.

Allmänna syrgasgeneratorer för hushåll kan endast användas för daglig hälsovård och syrgasbehandling på grund av den låga syrekoncentrationen;medan medicinska syrgasgeneratorer kan användas för daglig medicinsk hälsovård, särskilt för gamla människor och patienter i hemmet.Därför rekommenderas det generellt att köpa en medicinsk syrgaskoncentrator direkt när du använder den hemma.

Enkelt uttryckt kan en syrgaskoncentrator med en syrekoncentration på mer än 90 % kallas en medicinsk syrgaskoncentrator, men syrekoncentrationen på 90 % avser här den maximala flödeshastigheten, såsom 3L flödeshastigheten eller 5L flödeshastigheten i en 5L syrekoncentrator.

Även om vissa syregeneratorer sa att de kan nå 90 % syrekoncentration, finns det vissa skillnader.Till exempel har den bästsäljande syrgasgeneratorn för vården en syrekoncentration på 30%-90% och ett maximalt flöde på 6 liter.Men deras syrekoncentration kan bara nå 90% på 1L flöde.När flödeshastigheten ökar, minskar också syrekoncentrationen.När flödet är 6 liter/min är syrekoncentrationen endast 30 %, vilket är långt borta från 90 % syrekoncentrationen.

Det bör här påminnas om att syrekoncentrationen i den medicinska syrgaskoncentratorn inte är justerbar.Till exempel är syrekoncentrationen i en medicinsk syrekoncentrator 90 % konstant, oavsett syreflödet kommer syrekoncentrationen i en syrekoncentrator att vara stabil på 90 %;medan syrekoncentrationen i en hushållssyrekoncentrator kommer att förändras med flödet, till exempel kommer syrekoncentrationen i hushållssyregeneratorn att minska när syreflödet stiger.


Posttid: 22 november 2022